Sporák s troubou a krátkým tahovým systémem

Spo­rák s trou­bou a krát­kým taho­vým systémem.

Kování: JOKR Line

Kachle: HEIN

(Základní tva­rový kon­cept – archi­tekt investora)

Akumulační kamna s ležením a troubou

Aku­mu­lační kamna s leže­ním a troubou

Vložka : Olsberg Profi 7

Tahový sys­tém: Ort­ner – KMS

Trouba: Brun­ner

Kachle: Kera­mika Weigel

Elek­tro­nická regu­lace: Timpex

Kování (chodba, komí­nová dvířka): Jokr

 

 

Krbová kamna Morso

Krbová kamna Morso 1442

Kamnářství Šajtar - krbová kamna Morso 1442

Krbová kamna Nordpeis

Krbová kamna Nordpeis

Jme­no­vitý výkon: 7 kW

Povr­chová úprava: bez povr­chové úpravy (pohle­dový beton).

 

 

Systémová kruhová kamna

Sys­té­mová kru­hová kamna Brun­ner BSO 01

Vložka: HKD 2.2 k

Tahový sys­tém: prs­tence Brunner

Výkon: 1,5 - 3 kW

Inter­val při­klá­dání: 2 - 4 hodiny

Povr­chová úprava: bez povr­chové úpravy (pohle­dový beton)

 

Sporák s kobkou a dvěma troubami

Spo­rák s kob­kou a dvěma troubami

Kování : Jokr line Patina

Kachle: Hein

(rea­li­zace pro­běhla v hoto­vém interiéru)

Teplovzdušný krb

Tep­lo­vzdušný krb (na výslovné přání zákazníka).

Vložka: Schmid Ekko 45÷45÷57

Kachle: Cho­douň

Design: archi­tekt investora

 

Sloupová akumulační kamna

Slou­pová aku­mu­lační kamna - sta­věná „na hlínu“

Bez­roš­tové topeniště

Jed­no­pláš­ťová konstrukce

Kachle: Leto­vice

Válcová kamna

Vál­cová kamna Nordica

Bez­roš­tové tope­niště + tahový sys­tém: RATH

Kachle: MK Profi

(Spo­lu­práce na realizaci)

Akumulační krb se stolovým sporákem

Aku­mu­lační krb se sto­lo­vým sporákem

Vložka: Brun­ner

Aku­mu­lační výmě­ník: Ortner

Kování: JOKR

Kachle: MK Profi

Akumulační kamna stavěná přes patro

Aku­mu­lační kamna se sto­lo­vým spo­ráč­kem sta­věná přes patro, dvou prů­du­chový komín.

Účin­nost kamen: 93% [při spá­lení 1 kg dřeva (4kW) Vám zůsta­nou doma 3,72 kW!]

Tope­niště, tahový sys­tém, sálavé plo­chy: Ortner

Spo­rá­ček: Řehulka

Kachle: Kera­mika Weigel

Záklopy: Fre­sco design - Ortner

Komín: Schie­del UNI Plus

 

Těžká akumulační kamna

Těžká aku­mu­lační kamna s tep­lo­vod­ním výměníkem

Tahový sys­tém: KMS Ortner

Kachle: Kera­mika Weigel

Tope­niště: Olsberg Profi 12

Výmě­ník: Schmid

(Spo­lu­práce na designu a realizaci)

Akumulační kamna

Aku­mu­lační kamna Šumava - sta­věná „na hlínu“

Bez­roš­tové topeniště

Kachle: MK Profi

(Spo­lu­práce na realizaci)